Salgs og leveringsbetingelser for Allaboutcows ApS

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, indgåede aftaler og leverancer fra Allaboutcows ApS.

Alle forhold i salgs- og leveringsbetingelserne er gældende, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 

Kun salg til erhvervsdrivende

Allaboutcows ApS sælger kun til erhvervsdrivende med selvstændigt CVR-nummer.

Alle kontrakter indgås på dansk. Bestillinger kan afgives via telefon +45 5885 9530 eller via e-mail til info@allaboutcows.dk.

 

Ordrebekræftelse

Ved bestilling fremsender vi en salgskontrakt til Dem via mail.

 

Priser

Alle priser er ekskl. 25% moms og er i danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er gældende for hele Danmark, dog undtaget ikke-brofaste øer, Færøerne og Grønland.

Råvareafgifter mv. til FVST forbeholder sælger sig ret til at fakturere til køber i

forbindelse med leverancer, hvor disse er pålagt. Aftalte salgspriser kan reguleres i forhold til ændringer i import pålagte afgifter. Til udlandet er priserne i euro.

 

Fragtgebyr

Alle varer sendes fragtfrit medmindre andet anføres i forbindelse med bestillingen.

Hasteleverancer tillægges et gebyr på kr. 350,00 pr. leverance.

 

Betaling

Faktura fremsendes via mail med løbende måned+12 dage dages betalingsfrist.

Ønskes fakturaen fremsendt med post vil der være et fakturagebyr på 30,00 kr.

Allaboutcows ApS er berettiget til at opkræve rykkergebyr og renter ved for sen betaling. Det leverede er sælgers ejendom, indtil betaling har fundet sted.

Betaling via bankoverførsel skal foretages til vores konto i Spar Nord Bank: Reg. nr. 9101 Konto nr. 2010266680

SWIFT-kode: SPNODK22

IBAN-nr.: DK4491012010266680

Husk venligst at påføre dit kundenummer og fakturanummer ved betaling!

 

Afbestillinger

Ønsker du at afbestille eller annullere en afgivet bestilling, skal det ske ved at kontakte: Allaboutcows ApS på 5885 9530 Husk venligst at oplyse dit kundenummer.

Afbestilling skal være foretaget senest 2 timer efter din bestilling, da ordren herefter som udgangspunkt anses for at være bindende.

 

Levering

Vi leverer i hele landet. Der bliver dog påberegnet fragttillæg ved levering til ikke-brofaste øer, Færøerne og Grønland. Vores leveringstid er typisk 2-5 arbejdsdage, hvis varen er på lager.

Pallerne er som udgangspunkt byttepaller. De debiteres med dagsprisen og krediteres

med dagsprisen ved godkendt stand, med forbehold for varer, der handles på engangspaller. Ved negativ pallesaldo krediteres returpaller, ud over det leverede antallet.

Det er et krav, at der er fast køreunderlag på leveringsadressen, så varen kan leveres med pallevogn. Medmindre der foreligger anden aftale, er det fragtmandens beslutning, hvor varerne losses, hvis der ikke er nogen til at modtage varerne.

Hvis det ikke er muligt at losse varerne på fast underlag, skal det anføres i forbindelse med bestillingen.

 

Reklamationsret

Du har ved modtagelsen af dine varer pligt til at undersøge leverancen, herunder kvalitet og mængder samt om varen har lidt overlast under transporten.

Skulle der være fejl/mangler, bedes du kontakte Allaboutcows ApS med det samme fejlen konstateres.

Allaboutcows er efter eget valg forpligtet til at afhjælpe mangler eller foretage levering, hvis du har reklameret for mangler. Vores ansvar for afhjælpning af mangler er begrænset til ovenfor nævnte mangler er begrænset til af afhjælpe ovenfor anførte mangler, herudover har vi intet ansvar for mangler ved de leverede varer, det være sig driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos dig eller dine kunder.

 

Produktansvar og ansvar i øvrigt

Allaboutcows ApS, så vel som køber, er i øvrigt fri for ansvar for brud på aftale i det omfang, at dette skyldes omstændigheder, som parterne ikke er herre over. Som eksempler på force majeure kan nævnes krig, brand, strejke eller lockout, mangel på energiforsyning, vareknaphed, sygdom, manglende leverance fra leverandører mv.

Den part som påberåber sig sådanne forhold, skal straks skriftlig underrette den anden part.

Ophæves en salgsrammeordre jf. force majeure forhold, skal dette ligeledes meddeles skriftligt indenfor en rimelig tidsperiode.

Allaboutcows er alene ansvarlig for skaderne jf. bestemmelserne i lov om

produktansvar, hvis de leverede varer måtte forvolde eventuelle skader. Ansvaret er dog begrænset og kan aldrig overstige nettosalgsprisen for det solgte vareparti.

Vi kan således ikke gøres ansvarlig for tingskade, driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos dig.

Hvis vi måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er du forpligtet til at holde os skadesløs i samme omfang, som vores ansvar er begrænset i henhold til disse betingelser. Vi har i øvrigt tegnet produktansvarsforsikring i anerkendt selskab.

 

GDPR (Persondata)

Som kunde hos Allaboutcows ApS er du registreret i vores kundedatabase med dine persondata. Vi vil derfor gerne meddele dig, hvordan data om din person bliver håndteret og er beskyttet af EU-forordningen om databeskyttelse (GDPR/Persondataforordningen).

Når Allaboutcows ApS behandler dine oplysninger, har vi fokus på anonymitet og fortrolighed overfor dig som kunde.

  • Vi sikrer at dine data, herunder relevante personlige kontaktdetaljer, kun bliver
  • brugt i forbindelse med de formål, du er blevet præsenteret for.
  • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig.
  • Vi sikrer, at du efter forespørgsel kan få din data slettet og har mulighed, for at få fjernet specifikke data, hvis du ønsker det.
  • Den data, vi har om dig, er udelukkende til internt brug og vil ikke blive delt med uvedkommende eller brugt i andre sammenhænge uden forudgående aftale med dig

Oplysningerne bruges til at identificere dig som kunde og for at kunne servicere dig bedst muligt, f.eks. med at sende dig relevante oplysninger, at registrere dine køb og betalinger, samt for at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. modtagelse af nyhedsbrev.

Dine data opbevares i det tidsrum, det er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Værneting

Enhver tvist, som følger af denne aftale, skal afgøres efter Dansk Domstol som aftalt værneting.

Forbehold

Der tages forbehold for tryk-/tastefejl samt for udgåede og udsolgte varer.

Emballagens design kan i sjældne tilfælde variere i forhold til de billeder, der vises på www.allaboutcows.dk og i markedsføringen i øvrigt.

Kontakt os

Hvis der måtte opstå tvivlsspørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via e-mail til info@allaboutcows.dk eller via telefon på +45 5885 9530.

Denne hjemmeside bruger cookies
Benyttes til at gemme valg på hjemmesiden.
I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger

Nødvendig (2)

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

Navn Udbyder Formål Udløb Type
ASP.NET_SessionId allaboutcows.dk Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler. Session HTTP Cookie
Dynamicweb.CookieOptInLevel Allaboutcows.dk Gemmer brugerens cookie-samtykke-tilstand for det aktuelle domæne. 1 år HTTP Cookie