Dette website udbydes af:

ALLABOUTCOWS APS
Håndværkervej 2-4

9610 Nørager
CVR-nr. 35 65 09 11

Når du skriver en besked via mail eller hjemmeside, søger en stilling i ALLABOUTCOWS eller foretager et køb accepterer du samtidig nedenstående datapolitik.

Vi behandler oplysninger i forbindelse med køb

ALLABOUTCOWS indsamler og behandler de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med henvendelse via mail eller hjemmeside eller køb. Det drejer sig om navn, adresse, postnummer, e-mail og eventuelt betalingsoplysninger.

Oplysningerne indsamles og behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, for at kunne levere det produkt (konsulentbistand, virksomhedsrådgivning), som du har bestilt og den service, der er knyttet til produktet.

Vi bruger oplysningerne til at forbedre vores produkt og service

Vi indsamler trafikdata www.allaboutcows.dk for almindelige besøgende. Det gør vi for at forbedre funktionaliteten på hjemmesiden, og for at få et større kendskab til interessen for ALLABOUTCOWS og vores ydelser. Det hjælper os til at forbedre og målrette vores salg.

www.allaboutcows.dk er desuden tilsluttet Google Analytics, som måler al trafikken på danske websites. Der indsamles oplysninger om IP, tidspunkt, tekniske oplysninger om enhed fx OS, browser version m.v. Data gemmes uden tidsbegrænsning i aggregeret form, der ikke kan føres tilbage til brugeren. Google Analytics er Dataansvarlig.

Læs mere om hvordan du fravælger indsamling af data fra dine besøg under Cookiepolitik.

Du kan sige nej til markedsføring

Når et køb/kontrakt/samarbejde er afsluttet, behandles de afgivne kontaktoplysninger i forbindelse med vores egen markedsføring og til interne analyser. ALLABOUTCOWS vil løbende kontakte virksomheder indenfor målgruppen telefonisk om produkttilbud. Du kan frabede dig denne type henvendelser ved at kontakte ALLABOUTCOWS. 

Vi samarbejder med udvalgte databehandlere

Behandling af data i forbindelse kundehenvendelser sker i samarbejde med en række eksterne databehandlere. Vi har aftaler med disse eksterne databehandlere, som håndterer data efter nøje fastlagte procedurer.

Opbevaring af data

ALLABOUTCOWS opbevarer som udgangspunkt personoplysninger ubegrænset. Du vil imidlertid blive slettet, hvis det ikke er nødvendigt at opbevare dine personoplysninger, eller du ikke har foretaget køb efter en årrække, medmindre ALLABOUTCOWS har dit fulde skriftlige samtykke til at opbevare dine persondata i en længere periode. Du kan til enhver tid kontakte ALLABOUTCOWS for at få information om hvilke data, vi har gemt om dig, og for evt. at få dine data slettet.

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med jobansøgninger

Når vi skal besætte ledige stillinger hos ALLABOUTCOWS behandler vi ansøgernes personoplysninger med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f, idet vi har en legitim interesse i at besætte stillingen med en passende kandidat.

Oplysningerne vil kun blive brugt internt i ALLABOUTCOWS i forbindelse med besættelse af den opslåede stilling. Dog kan vi efter aftale med dig gemme og behandle oplysningerne i forbindelse med besættelse af andre eller fremtidige stillinger. Det vil kun være de personer hos ALLABOUTCOWS, der er direkte involveret i rekrutteringen, der vil have adgang til oplysningerne. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre.

Vi sletter dine oplysninger senest 5 måneder efter modtagelse af din ansøgning, medmindre du har givet samtykke til, at vi opbevarer dem i længere tid, eller der forinden er opstået et sagligt behov for at opbevare dem i længere tid.

7. Du har ret til indsigt og til at blive slettet

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder, når vi behandler oplysninger om dig:

 1. Ret til at se oplysninger (indsigt): Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret.
 2. Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig selv.
 3. Ret til sletning: Du har til enhver tid ret til at få slettet oplysninger om dig, medmindre oplysninger er nødvendige for at færdiggøre en endnu ikke afsluttet opgave.
 4. Ret til begrænsning af behandling: Du kan i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 5. Ret til indsigelse: Du kan i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores eller databehandlerens behandling af dine personoplysninger.
 6. Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere personoplysninger om dig, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage efter de persondataretlige regler. Medmindre vi har et andet lovligt behandlingsgrundlag, kan vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger. Hvis du ønsker at benytte dig af disse muligheder, kan du kontakte ALLABOUTCOWS på hhv. info@allaboutcows.dk.
 7. Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål i øvrigt om behandling af personoplysninger eller andre forhold om ALLABOUTCOWS ydelser og produkter, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan henvende dig til info@allaboutcows.dk eller ALLABOUTCOWS på telefon +45 5885 9530.

8. Brud på datasikkerheden

Bliver virksomhederne opmærksom på,

 • at der har været uautoriseret adgang til virksomhedens personregistreringer
 • at personoplysninger uden lovlig grund er videregivet til udenforstående

 

skal virksomheden omgående vurdere på, om der derved er sket et brud på personers rettigheder og frihedsrettigheder. Medfører vurderingen, at det ikke er muligt for virksomheden uden videre at få kontrol med bruddet og hindre spredning af personoplysninger til uvedkommende, skal der ske indberetning til Datatilsynet inden for 72 timer.

Uanset om der er pligt til at indberette til Datatilsynet, skal virksomheden foretage følgende:

 • Der skal udarbejdes en rapport over bruddet på datasikkerheden, som skal være tilgængelig for Datatilsynet ved et evt. efterfølgende tilsyn 
 • De personer, hvis data er bragt i risiko for en utilsigtet spredning, skal have skriftlig besked om, hvad der er sket

Virksomheden har vedtaget, at der til vurdering af bruddet skal søges assistance hos følgende rådgiver: Resennet

Denne hjemmeside bruger cookies
Benyttes til at gemme valg på hjemmesiden.
I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger

Nødvendig (2)

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

Navn Udbyder Formål Udløb Type
ASP.NET_SessionId allaboutcows.dk Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler. Session HTTP Cookie
Dynamicweb.CookieOptInLevel Allaboutcows.dk Gemmer brugerens cookie-samtykke-tilstand for det aktuelle domæne. 1 år HTTP Cookie