Bæredygtighed

Hos Allaboutcows arbejder vi med FN’s 17 verdensmål (SDG – Sustainable Development Goals).

Vi har fokus på følgende mål:

Verdensmål 2 stop sult

2. Stop Sult, 2.1.1 og 2.4.1

Vi vil imødekomme det stigende behov for fødevarer og den bæredygtige fremstilling af fødevarer ved at tilbyde bæredygtige produkter til landbrugssektoren. Produkter giver merværdi for den enkelte kunde og bidrager til en bæredygtig produktion af tilstrækkelige, sunde og sikre fødevarer.

Verdensmål 7 bæredygtig energi

7. Vedvarende energi, 7.2.1

Vi vil arbejde for at fremme brugen af vedvarende energikilder til erstatning for fossile brændstoffer og import af biomasse for at mindske de miljømæssige og økonomiske omkostninger både nationalt og globalt.

Verdensmål 13. Klimaindsats

13. Klimaindsats, 13.2.1

Vi vil arbejde for at tilbyde landbrugssektoren naturlige og effektive produktløsninger, der understøtter landbrugssektorens bæredygtige fødevareproduktion og medvirker til at reducere udledning af CO2, brug af vand, gødning og energi.

Verdensmål 17. Partnerskaber for handling, 17.16.1

17. Partnerskaber for handling, 17.16.1

Vi fokuserer på at samarbejde med innovative, godkendte og certificerede leverandører om at tilbyde landbrugssektoren produkter, der understøtter den bæredygtige udvikling i almindelighed og en bæredygtig produktion af fødevarer.