Kvalitet

Allaboutcows har følgende kvalitetscertificeringer:

  • GMP+B3
  • VLOG

Det er din sikkerhed for, at vores produkter har en høj kvalitet, som er dokumenteret igennem hele produktions- og salgsprocessen.

Vi samarbejder udelukkende med anerkendte og stabile leverandører, der er godkendt og certificerede.  

HACCP – Egenkontrol

EU har vedtaget regler for at sikre, at produktion og salg af foder og fødevarer sker under mest mulig hensyntagen til menneskers og dyrs sikkerhed og sundhed.

Det indebærer, at der er krav og regler for kvalitetsstyring og løbende risikoanalyse af de enkelte processer.

HACCP – Risikoanalyse

HACCP er en forkortelse for Hazard Analysis of Critical Control Points, som på dansk svarer til risikoanalyse af kritiske kontrolpunkter.

​Risikoanalysen beskriver alle aktiviteter i virksomheden og synliggør de risici, der kan være med de pågældende aktiviteter.

I risikoanalysen skal der være en sammenhæng mellem aktiviteter og risici, og hvordan risici bliver styret. For hver identificeret risici i risikoanalysen foretages en risikovurdering for at konstatere om risikoen skal fjernes eller reduceres til et acceptabelt niveau og om styring er nødvendig.

Certifikater

VLOG-certifikatet
kan hentes som pdf HER

GMP+B3 certifikatet
kan hentes som pdf HER