AAC TMR-KONTROL

Granuleret tilskudsfoder

Fordele:
  • Mindsker varmedannelse i TMR-foderet efter udfodring
  • Reducerer vækst af uønskede bakterier og mug
  • Forlænger holdbarheden
  • Antitoksisk og 100% biologisk nedbrydelig
  • Ikke-ætsende og let at håndtere
  • Må anvendes uden HACCP

AAC TMR-KONTROL er et tørsyreprodukt, der hæmmer varmedannelsen i TMR efter udfodring.

AAC TMR-KONTROL er bl.a. sammensat af blandede salte fra organiske syrer, hvilket mindsker væksten af uønskede bakterier og mug og forsinker varmeudviklingen i TMR-foderet.

AAC TMR-KONTROL beskytter mod tab af næringsstoffer og tørstof og holder foderet velsmagende.

Ikke godkendt til økologiske besætninger.

 

For mere information ring til os på tlf. +45 5885 9530.

Vejledning til brug:

  • Iblandes med 0,5 – 2 kg pr. 1000 kg fuldfoder (TMR). Det tager ca. 5-7 min. at opnå en jævn og god blanding
  • Kan alternativt iblandes mineralblandinger

Pakkestørrelse:

  • 20 kg sække